380 dør daglig i ulykker i Kina

0Shares

Antallet døde i ulykker omfatter både trafikkulykker og ulykker i industrien og annet arbeidsliv. I årets seks første måneder døde 60.292 mennesker i til sammen 487.402 ulykker. De fleste omkom i trafikkulykker.

Antall drepte har gått ned 6,7 prosent, mens antall ulykker er gått tilbake 11,7 prosent sammenlignet med første halvår i 2002.

Til sammenligning døde 349 personer totalt av lungesykdommen SARS i Kina i perioden fra november 2002 til august i år, ifølge de offisielle tallene fra Verdens helseorganisasjon WHO.