Antall grunnløse asylsøknader kraftig redusert

0Shares

– Når vi vet at hver mottaksplass koster i overkant av 100 000 kroner i året, blir det fort mye penger av det, sier kommunalminister Erna Solberg. – I tillegg kommer sparte utgifter til saksbehandling og advokat.

I første halvår i år kom det 7 191 asylsøkere til Norge. Det er en nedgang i forhold til i fjor da det totalt kom 17 480 asylsøkere. Det siste året har det også vært en kraftig nedgang i antall grunnløse asylsøknader. Fra å utgjøre 37 prosent av asylsøknadene, er antallet antatt grunnløse asylsøknader redusert til 7 prosent.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å redusere tilstrømningen. Hurtig behandling av grunnløse saker og redusert pengestøtte for personer med endelig avslag er to av tiltakene. Personer med avslag, som bor i mottak med kantinedrift, får ingen økonomisk støtte i det hele tatt, og det er opprettet egne mottak med enkel standard for søkere som sannsynligvis vil få avslag på asylsøknaden. Det siste året er det iverksatt informasjonstiltak i en rekke land i Øst-Europa og på Balkan.

– Vi har nå gitt politiet muligheten til å bruke utlendingsregisteret til etterforsking av kriminelle handlinger som kan føre til høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Vi har også nylig gjort det mulig å utvise en utlending fra Norge når et annet Schengen-land har truffet vedtak om utvisning, sier Erna Solberg.