Innvandrere under fattigdomsgrensa

0Shares

Innvendrere har størst problemer på arbeidsmarkedet. Samtidig er det ofte mange mennesker i samme husholdning. Dermed må disse husholdningene tjene mye penger for å komme over fattigdomsgrensa.

Samme situasjonen har enslige. Single mennesker som bor alene har større utgifter enn mennesker som er sammen om å dele på regningene. Enslige må på samme måte tjene mer for å samme kjøpekraft som husholdninger med flere personer. Oslo har mange personer i begge gruppene, selv om enslige uten barn får mindre enn enslige forsørgere. Det offentlige gir tilskudd til folk med barn.

I tillegg til ikke å kunne nyte godt av stordriftsfordelene i husholdningen blir enslige straffet fordi de ikke får barn. Et av de politiske virkemidlene for å rette opp denne skjevheten kan være å kompensere barnløse over skatteseddelen.