Kleppe floppet

0Shares
Latest posts by Monitor medarbeidere (see all)

Mens de øvrige partiene avblåste valgkampen i dag i sorg over drapet på Sveriges utenriksminister, Anna Lindh, valgte Demokratene altså å benytte anledningen til å mane frem skrekkscenarioer om muslimske horder i Oslos gater, internasjonal terrorisme og påstått enorme utbetalinger til nyankomne flyktninger

Før møtet startet stod Kleppe i ivrig og vennskapelig samtale med Norsk Folkepartis leder, Oddbjørn Jonstad. I tillegg til å lede Norsk Folkeparti i samarbeid med flere straffedømte nazister, er Oddbjørn Jonstad også Demokratenes førstekandidat i Oppegård, hvor han med nød og neppe klarte å fylle opp valglisten, blant annet ved å føre opp begge sønnene som kandidater. Da valgmøtet startet satte imidlertid Jonstad seg et stykke unna og forsøkte å holde en lav profil.

Det var ikke mye nytt i Kleppes og Lonstads taler, og pressen var komplett fraværende. De aldrende pubikummerne satt på parkbenker i god avstand fra talerne, som om de var flaue over i det hele tatt å være der. Foran Kleppe var det ikke andre personer enn Monitors fotograf.

En iherdig smilende mann i midten av trettiårene delte ut en utskrift fra Demokratenes nettside, hvor man kunne lese påstander om hvor mye hver enkelt flyktning i følge Demokratene får fra staten.

Skal man dømme ut i fra oppmøtet og den sparsomme applausen er det lite som tyder på at Vidar Kleppe og hans parti noensinne kommer til å bli annet enn en parentes i norsk partihistorie.

Kjente ekstremister
Kleppe har ikke gjort det enklere for seg ved å knytte til seg en lang rekke kjente høyreekstremister med fortid i organisasjoner som Folkebevegelsen Mot Innvandring, Fedrelandspartiet, Norsk Folkeparti og Nasjonalalliansen.

Monitor har tidligere skrevet om hvordan flere kjente ekstremister har dukket opp på Demokratenes valglister på Østlandet. Vi kan nå avsløre at det rundt om i landet finnes flere kandidater med en tvilsom fortid. Anders Sjørholt som lenge var en ledende person hos Fedrelandspartiet i Telemark er nå styremedlem hos Demokratene i Skien. I Møre og Romsdal stiller den aldersstegne Bjørn Brandt til valg for Kleppes parti, mens han ved tidligere anledninger har representert Fedrelandspartiet. Brandt var for øvrig en synlig deltaker på FMIs landsmøte i 1999, hvor det også florerte med kjente nazister.

I nabofylket, Sogn og Fjordane har Hjalmar Storevik og Magnar A. Bakke byttet parti fra Fedrelandspartiet til Demokratene og rundt om i landet finner man en rekke tilsvarende partibytter.

Kleppes problem er at velgerne for det første oppfatter det slik at Carl I. Hagen er i stand til å levere den ekte varen, og at mange dessuten tar avstand fra ekstremistene som gjennomsyrer hele Kleppes partiorganisasjon. Trolig er det derfor slik at oppslutningen om det mistrøstige forsøket på et valgmøte er illustrerende for den oppslutning Kleppe og hans parti vil få ved valget.

(Re-publisert med tillatelse fra Magasinet-monitor.net)