Stedfortredende ekteskap kan være lovstridig

0Shares

– Vi merker et økende antall søknader om familiegjenforening. Utviklingen reiser spørsmål om dagens hovedregel også skal gjelde for ekteskap mens den ene av partene er bosatt i Norge, sier seksjonsleder Hanne Jendal i Utlendingsnemnda til Dagsavisen.

I Norge sier loven at begge parter skal være til stede og gi sitt samtykke når noen gifter seg. Men Barne- og familiedepartementet har tidligere avklart at ekteskap inngått ved stedfortreder skal være gyldig i Norge, dersom det er gyldig i det landet der ekteskapet ble inngått.

Utlendingsnemnda peker på at det kan være mange tungtveiende grunner til å godta ekteskap med stedfortreder, men at det samme hensynet ikke slår inn når den ene parten bor i Norge. Da kan de selv reise til hjemlandet og inngå ekteskapet.

I et brev til departementet ber Utlendingsnemnda nå om å få vite om det er slik at ekteskap som er inngått i strid med norske regler, skal gi grunnlag for opphold i Norge.

I dag får utlendinger i Norge som gifter seg via stedfortreder i hjemlandet som hovedregel innvilget søknad om gjenforening, dersom de legger ved en godkjent fullmakt attestert av en dommerfullmektig i Norge.