Flest fattige i Oslo

0Shares

En inntekt på 93.800 kr i året er fattigdomsgrensen i Oslo. I 2001 kom over 8% av byens befolkning under denne grensen.

Grunnen er ifølge SSB at byen har en stor andel innvandrere, studenter og unge som bor alene.

Boligprisene er en annen årsak til at Oslo har flere fattige enn resten av landet.

Studenter, folk i permisjon og næringsdrivende med kortvarige underskudd er blant dem som kan bli registrert i statistikken som fattige, men trygdemottakere faller ikke nødvendigvis i denne kategorien.

Mange lever i forbigående fattigdom. Sett over en tiårsperiode viser det seg at inntektene høynes betraktelig.