Avviser flyktninger

0Shares

Utlendingsdirektoratet har bedt Oslo og Akershus om å ta i mot 1000 flyktninger fra asylmottak i år, men prognosene viser at kommunene bare klarer å bosette 600, i følge NRK.

Staten og kommunene er blitt enige om at flere flyktninger enn før skal bosettes i sentrale områder for å unngå at flyktningene flytter på nytt når de har fått bosted, såkalt sekundærflytting.

I Akershus har verken Nittedal, Sørum, Rælingen og Enebakk tatt imot en eneste flyktning i år.

Bjørn Holden, regionsdirektør i UDI, mener kommunene må ta imot flere flyktninger.

– Kommunene dette gjelder må skjerpe seg, sier Holden.