Flere medlemmer i den ortodokse kirken

0Shares

– Det kan være flyktninger fra Balkan, Eritrea eller Midtøsten, og arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa og Russland, sier Fader Johannes, forstander for Hellige Nikolai menighet.

Men ikke alle de nye medlemmene har utenlandsk bakgrunn. Det er også noen som konverterer til den ortodokse tro, enten ved personlig søken til kirken eller via ekteskap, i følge Vårt Land.

85,7 prosent av folket var medlemer i Den norske kirken i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra året før.

Innvandringen førte til vekst både for muslimske forsamlinger og i tallet på katolikker. I følge SSB-statistikken over medlemstall i trossamfunn, økte tallet på medlemer i muslimske trossamfunn med sju prosent, til nær 76.000 i 2002.