Temadag om innvandrere og rettigheter i arbeidslivet

0Shares

LOs INNVANDRERFORUM
TEMADAG – TIRSDAG 21. OKTOBER 2003
FOLKETS HUS
SAL B


ÅPENT MØTE


“NORSK SOM 2. SPRÅK”


Kl. 12.00    Åpning v/LO-sekretær Ellen Stensrud


Kl. 12.05    “Minoritetsungdom i skolen”
                 Innledning v/Anders Bakken, NOVA


Kl. 12.30    Kommentarer og innlegg:
                  v/Gerd Grimsgaard, SEFS
                  v/Anita Rathore, OMOD
                  v/Gro Standnes, SL


Kl. 13.00    Pause


Kl. 13.15    Radio Jalla
   
Kl. 13.30    Dialog, spørsmål og kommentarer mellom innlederne og deltakerne i salen
   
Kl. 15.20    Avslutning v/LO-sekretær Ellen Stensrud


Enkel servering (kaffe, te og frukt) før møtestart.
Ingen påmelding.