Arbeidsledigheten øker blant innvandrere

0Shares

Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk opp fra 4,3
prosent i november 2007 til 4,8 prosent i november 2008. I befolkningen
utenom innvandrergruppen gikk ledigheten opp fra 1,3 til 1,5 prosent.

Det var utelukkende innvandrermenn som hadde økning i andelen registrerte ledige, i følge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Økningen blant menn har sammenheng med at det er i mannsdominerte
næringer som bygge- og anleggsvirksomhet og industri at ledigheten har
økt mest.

Størstedelen av ledige er personer med bakgrunn fra EU land i Øst-Europa.

Få norskfødte med innvandrerforeldre registrert ledige
Kun 385 norskfødte med innvandrerforeldre var registrert
arbeidsledige ved utgangen av november 2008. I aldersgruppen 15-29 år,
der vi finner de aller fleste ledige etterkommerne, var ledigheten på 3
prosent. Dette var bare noen få desimaler over nivået blant
jevnaldrende i hele befolkningen.