Færre irakere til Norge

0Shares

14 431 personer søkte asyl i
Norge i fjor. Av disse var 3 137 fra Irak, og irakere var største
nasjonalitet hver måned året igjennom.Nye tall fra
Utlendingsdirektoratet (UDI) viser imidlertid at afghanere var
største nasjonalitet i januar 2009 med 224 asylsøknader.
Fra Irak kom det 190, melder UDI

Også hele Europe

 – Det er for tidlig å si
hvorfor det kommer færre asylsøkere fra Irak. Det kan ha
en sammenheng med Torshov-prosjektet der UDI og Politiets
utlendingsenhet hurtigbehandler irakiske asylsøknader som
enten er klare avslags- eller innvilgelsessaker, men også andre
europeiske land opplevde lavere søkertall for irakere mot
slutten av 2008, sier UDI-direktør Ida Børresen.

 1 275 asylsøkere er en nedgang
på 12 prosent fra de 1 451 som søkte i desember.
Sammenlignet med januar 2008, da det kom 865 asylsøknader, er
det en økning på 47 prosent.

Enslige mindreårige

171 av asylsøkerne i januar
oppga å være enslige mindreårige. Av disse var 61
prosent fra Afghanistan. 

 

Asylsøkere januar 2009,
fem største nasjonaliteter

Afghanistan

224

Irak

190

Eritrea

138

Somalia

136

Statsløs

80