Vellykket UDI brosjyre

0Shares

Den ble sendt ut i sommer til kommunale,
fylkeskommunale og statlige instanser, til politiske partier, Stortingsgruppene
og til departementene.

-Responsen har vært veldig god, og
UDI får stadig inn bestillinger fra virksomheter som vil ha flere
eksemplarer til sine ansatte, mener UDI i følge sitt nyhetsbrev.

-Til nå har vi sendt ut ca 5000 eks.
Rapporten Forstå og bli forstått, som omhandler erfaringer fra
kompetansehevingstiltak i flerkulturell forståelse ved seks offentlige
instanser i perioden 1990-2003, var ferdig i begynnelsen av juni.

Den
ble sendt ut samtidig til noen av de samme målgruppene, men først og
fremst til MOT-nettverket, og til informanter og samarbeidsparter fra
arbeidet med rapporten. Rapport og brosjyre kan bestilles fra UDI på:
[email protected]