Arabiske kvinner bruker ikke internett

0Shares

Og
dårlig tilgang på nettet kan bety mindre tilgang på makt.

Nettet kan også gi
kvinner frihet i samfunn der kjønnene lever adskilt. Nettet blir et sted
hvor ungdom kan møtes anonymt og uten at en risikerer å tape ære.

Deborah
Wheeler har undersøkt nettbruk i verden og blant kvinner og menn. Les mer på
forskning.no: Arabiske kvinner på botn i nettbruk