300 asylsøkere forsvunnet

0Shares

Politibetjent Leif Helge Stølen ved Utlendingskontoret sier til NRK at det desentraliserte asylmottaket i Haugesund med boliger rundt om i hele byen gjør at det er vanskelig å ha kontroll på miljøet.

– Hadde det vært et sentralisert mottak hadde vi visst hvor de ville oppholde seg til enhver tid. Når de stikker av for å unndra seg effektuering av vedtak så hopper de som regel fra en adresse til en annen og det er veldig vanskelig for oss å finne dem, sier Stølen.

For utlendingskontoret ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har svært begrensa kapasitet til å gjøre noe med det store undergrunnsmiljøet av ulovlige innvandrere i Haugesund.

– Slik det er per i dag er det svært lite vi kan gjøre med de ressursene vi har ved utlendingskontoret her. Vi får gjort lite eller ingenting opp mot det miljøet, sier Stølen.