Stanset forslag om felles asylpolitikk

0Shares

EUs justisministere fikk kalde føtter etter at blant andre FNs høykommissær for flyktninger, Ruud Lubbers, kom med en klar advarsel denne uken, i følge NTB.

Lubbers sa forslaget om at asylsøkere i noen tilfeller kan sendes ut av EU før deres klagesaker er ferdigbehandlet økte faren for justismord og kunne være i strid med folkeretten.

Flere medlemsland var også kritiske til forslag om å opprette en liste med såkalte «sikre tredjeland» som respekterer menneskerettighetene. Asylsøkere som får avslag i EU skal i følge forslaget kunne bli sendt til et «sikkert» land dersom de har passert landet på vei til EU.

EUs asyldirektiv skal etter planen harmonisere medlemslandenes prosedyrer for innvilgelse av flyktningstatus. Tidsfristen for å bli enige om direktivet er nå utsatt til mai 2004.