Frykter ikke arbeidsinnvandring

0Shares

Når ytterligere ti land blir tatt opp som fullverdige medlemmer i EU fra 1. mai, får 75 millioner innbyggere samtidig adgang til det felles arbeidsmarkedet i Europa.

– I deler av fagbevegelsen overdriver man frykten for at Norge skal bli utsatt for stor arbeidsinnvandring. Vi er et lite land, og erfaringene hittil viser at folk foretrekker å dra til andre steder i Europa for å få arbeid, sier Erna Solberg sier til Bergens Tidende.

– Men vi er likevel sårbare, for våre velferdsordninger innebærer at alle med minst 14 timers arbeidsuke har krav på sosialhjelp, kontantstøtte og andre stønader. Vi har med andre ord en del regler som jeg frykter vil bli utnyttet hvis vi ikke greier å gjøre noe med dem, fortsetter hun.

Samtidig som hun har et positivt syn på økt arbeidsinnvandring, ikke minst med sikte på å få tak i flere eksperter og fagarbeidere, har Solberg også nedslående erfaringer:

– Den delen av innvandringen som gjelder flyktninger, asylsøkere og gjenforening har totalt sett ikke vært noe pluss for det norske samfunn, slik hun vurderer det, og hun begrunner standpunktet på følgende måte:

– Altfor mange er blitt avhengig av sosiale støtteordninger, og vi har ikke vært flinke nok i integreringsprosessen til å slå fast at dette har vært til det gode for samfunnet.