Innvandrerelever skulker mye

0Shares

En OECD-undersøkelse viser at Norge er dårligst i å dempe forskjeller mellom innvandrerungdoms og andre ungdommers tilknytning til skolen. Elevene ble spurt hvor mye fravær de hadde hatt de siste to ukene, og hvor ofte de hadde kommet for sent.

Svarene viser at fraværet i Norge er mindre enn gjennomsnittet på 20 prosent. Hos oss er fraværet på 17,7 prosent, og det er lavest i Norden. Forskjellene mellom de ulike landene i undersøkelsen er enorme. Japan og Hongkong har et fravær på 5 prosent, mens Israel og Bulgaria har 40 prosent. Danmark ligger høyt med over 30 prosent fravær.

Forskjellene i fravær mellom ulike elevgrupper er imidlertid spesielt store i Norge. Dette stemmer med tidligere analyser av disse såkalte PISA-undersøkelsene. De viser at det også er store faglige forskjeller mellom elever i Norge. Antagelsen har vært at norsk skole utjevner forskjeller. Så viser det seg at det er tvert om, når vi sammenligner med andre land. Tallene som nå legges frem, viser at dette ikke bare gjelder faglige prestasjoner, men også fravær.