Foreldrenes bakgrunn av betydning

0Shares

En ny rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) viser at foreldrenes utdanningsnivå og jobbtilknytning i stor grad påvirker barnas utholdenhet som skoleelever.

Blant innvandrere og etterkommere av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn hadde bare mellom 50 og 60 prosent av foreldrene utdanning ut over det som i Norge er obligatorisk skolegang. Blant innfødte norske ungdommer hadde over 80 prosent av foreldrene videregående skole eller høyere utdanning.

– Mors utdanningsnivå har særlig stor betydning for minoritetsspråklige. Jo høyere utdanning mor har, jo lavere er frafallet. Vi ser også at når far er i arbeid, virker dette forebyggende på frafallet blant minoritetsspråklige ungdommer, sier Berit Lødding til VG.