Vil infiltrere skytterlag

0Shares
Latest posts by Tor Bach / Magasinet Monitor (see all)

Etter at politiet iverksatte en kampanje mot Vigrid i fjor høst har den aldrende vigridlederen, som gjør krav på å være utnevnt til profet av selveste Odin, vist klare tegn på å være stresset. På Vigrids hjemmesider legges det ut stadig nye rapporter om innbilte moralske seire over Politiets Sikkerhetstjeneste. En artikkel inneholder sågar et bilde hvor man stikker nåler inn i en dukke som skal representere PST.

Tvedt skriver om Vigridmedlemmenes muligheter til å “utvikle oss videre både under og etter det harde slaget som statens terrorapparat har rammet oss med. Hvor hardt vil bare tiden fremover vise. Og det er avhengig av deg som er en Vigrider allerede og du som vurderer å bli. Og en Vigrider kan du være skjult i hjertet og hjernen din. Og arbeidet kan du utføre uten noen gang å gi deg til kjenne som en Vigrider. “

Tvedt råder ungdommene til å melde seg inn i andre organisasjoner for “å påvirke innenfra folk du ellers aldri ville truffet”. Som eksempler på slike organisasjoner nevner Tvedt blant annet:

“ungdommens heimevern og lokale sportsklubber. Helst innen kampsport. Hva med skytterlag eller pistolklubber? Fin idrett alt sammen.”

Kan utesluttes

I Det Frivillige Skyttervesen er man ikke fullt så begeistret.
– Skyttervesenets oppgave er i første omgang å være en støtte for det norske forsvar og følge de lover og regler som Stortinget har pålagt oss, sier generalsekretær Kurt Arne Berglund i Det Frivillige Skyttervesen.

– Hvis man i våre lokale foreninger mener at folk kommer med en annen agenda, har man mulighet til å uteslutte dem fra virksomheten, opplyser han.

Brigader Finn Hanestad i forsvarsstaben kan også styre sin entusiasme:

– I første rekke ønsker vi ikke at Heimevernets Ungdom skal være noen rekrutteringsbase for vigrid. Alle som søker seg til Heimevernets Ungdom blir vurdert i en lokal HV-nemd. Slik blir de sjekket før de tas inn i Heimevernets Ungdom.

Hanestad forteller at man i Heimevernets Ungdom har hatt økt aktsomhet i forhold til høyreekstremister etter Hadelandsdrapene tidlig på åttitallet.

– Vi mener ikke dette er noe stort problem i dag og tror at dette blir fanget opp, avslutter Hanestad.

“Trygghetstejenester”

I takt med at Tvedt og Vigrid settes under press er det tydelig at sektlederen legger seg på en mer militant linje. Det tas til orde for voldstrening, og for å “sette seg i respekt”. Eller for å si det med Tvedts egne ord:
“Vi trenger også å utvikle evnen til å forsvare oss selv mot angrep utenfra. Tren deg selv i kampsport og selvforsvar og dann lokale grupper som kan sette seg i respekt og sikre tryggheten vår. Etter som dere kommer i gang og viser at dere duger kan trygghetstjenester selges videre.”
Hvem som vil føle seg tryggere ved å kjøpe disse tjenestene fra Tvedt og hans øksesvingende kumpaner sies det lite om i artikkelen. Så er det også tvilsomt om noen vil føle seg beskyttet av en gruppering som til stadighet har politiet i hælene.

Etter det Monitor kjenner til vil neppe Vigrids medlemmer ha særlig store sjanser til å komme inn i hverken Heimevernet eller pistolklubber. Politiets Sikkherhetstjeneste sitter med svært detaljerte opplysninger om organisasjonen og dens medlemmer, og det vil neppe bli aktuelt å slippe Tvedt, eller den selvutnevnte profetens disipler i nærheten av våpen eller våpenopplæring.