Regjeringen vil forby diskriminering ved boligutleie

0Shares

Forbudet gjelder diskriminering på grunnlag av trosbekjennelse, hudfarge og språkkunnskaper. Det samme gjelder i forhold til nasjonal eller etnisk opprinnelse eller homofil legning, leveform eller orientering.

– Minoritetsgrupper blir diskriminert ved blant annet utleie av bolig. Det problemet skal vi få slutt på, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. – Derfor ønsker Regjeringen å si klart fra om at diskriminering ikke vil bli tolerert. I et flerkulturelt samfunn må vi respektere at vi er forskjellige. Det skal ikke påvirke oss når vi velger hvem vi vil leie ut til eller selge til.

– Vi kan ha forskjellig tro, vi kan ha en annen hudfarge eller en etnisk bakgrunn som for noen kan føles fremmed. Men dette skal ikke hindre oss i å bo der vi vil, sier kommunalministeren.

Blir det bevist at noen er blitt diskriminert, må den som diskriminerer betale erstatning.

Dette tiltaket er en del av Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering som ble lagt frem i juli 2002, i følge Kommunaldepartementet.

har prioriterer arbeidet mot rasisme og diskriminering ved blant annet å legge fram forslag til en egen lov om etnisk diskriminering. Denne loven vil omfatte etnisk diskriminering, og diskriminering på grunnlag av religion eller livssyn. Loven skal gjelde på alle samfunnsområder, og dermed favne videre enn bestemmelsene i boliglovene.

Kommunal- og regionaldepartementet skal også i forbindelse med innføringen av de nye lovene mot diskriminering også iverksette en annonsekampanje for å bekjempe diskriminering på boligmarkedet.