Pakistansk-norsk smak

0Shares

Forfatteren Tor Edvin Dahl påpeker parallellen mellom tidligere undertrykkelse av samisk kultur og dagens behandling av muslimsk minoritetskultur.

Dahls kritikk av minoritetsbehandlingen kan hente belegg i Knut Kjeldstadlis (red.) “Norsk innvandringshistorie”. For første gang er innvandrernes rolle blitt hovedtema, slik at verket også kan kalles “Norsk historie”. “Det norske” kan ikke forstås til bunns uten at vi legger langt mer vekt på minoritetenes bidrag.

Les hele saken i Aftenposten: Kulturkrig i Norge