Stadig flere asylsøkere saksøker staten

0Shares

Mens det i 1998 var 419 rettssaker med staten som motpart, registrerte Regjeringsadvokaten i fjor 590 slike saker. Antallet trygdesaker mot staten økte fra 22 for seks år siden til 117 saker i fjor. Mens 31 personer forsøkte å få omgjort asyl- eller utkastelsesvedtak i 1998, var tallet i fjor steget til 84.

– Det er en lavere terskel for at folk går til sak mot autoriteter som staten, sier regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs til Dagsavisen.

Fagernæs tror også at advokater nå tar flere saker fordi det er blitt lettere å finne tidligere dommer i elektroniske kilder, som kan oppmuntre advokater til å se at det nytter å reise sak.