Kurs for tospråklige assistenter i barnehager i Bergen vår 2004

0Shares

I samarbeid med administrasjonen for morsmålsopplæringen/ Bergen Kommune vil
Høgskolen i Bergen/avdeling for lærerutdanning, starte et kurs i
førskolepedagogikk for tospråklige assistenter i barnehager. Kurset er et
rekrutteringskurs til førskolelærerutdanning (9 studiepoeng) men kan også
være et etterutdanningskurs for assistenter som ønsker å vite mer om norsk
førskolepedagogikk.

Opptakskrav og mer informasjon: Kurs for tospråklige assistenter i barnehager i Bergen