Vil kaste ut identitetsløse asylsøkere

0Shares

Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) mener det er uholdbart at en gruppe asylsøkere lever i Norge uten noen form for rettslig status. Disse personene har fått avslag på asylsøknaden, men kan ikke tvangssendes til hjemlandet. Årsaken er enten at deres identitet er ukjent, eller at hjemlandet av en eller annen grunn nekter å ta imot dem.

-Mesteparten av dem som ikke kan tvangssendes, kan returnere frivillig. Jeg har ikke tenkt å gi noe generelt amnesti til denne gruppen. Kommisjonen har tatt opp dette fra en spesiell vinkel og forholdt seg til frivillige organisasjoner som har hatt dette på agendaen lenge.

-Når det gjelder enkeltpersoner som er i en vanskelig situasjon, kan vi vurdere dem på individuelt grunnlag, sier Solberg.

Fagsjef Rune Berglund Steen mener flere europeiske land har funnet ordninger for denne gruppen i tråd med det Europarådets kommisjon nå anbefaler for Norge. Han peker også på at en arbeidsgruppe i Utlendingsdirektoratet (UDI) har gått enda lenger enn kommisjonen. Den interne arbeidsgruppen mener at personer som har vært i Norge i fem år etter avslag på asyl, og ikke kan returneres, bør få oppholdstillatelse. Det samme bør gjelde dem med ukjent identitet som har vært her i åtte år etter endelig avslag i asylsaken.