– Vil bekjempe folkemord

0Shares

Dokumentet er ikke juridisk bindende, men Sveriges statsminister Göran Persson understreket erklæringens moralske verdi. I erklæringen heter det at landene vil arbeide for å bekjempe folkemord, etnisk rensing og rasisme.

Men kritikerne var raskt ute med å påpeke at Den internasjonale straffedomstolen ICC ikke er nevnt i teksten, etter påtrykk fra USA.

– Det er svært uheldig. Ethvert alvorlig forsøk på å forhindre folkemord i det 21. århundre må omfatte en rolle for den nye ICC-domstolen, sa Richard Dicker fra organisasjonen Human Rights Watch i følge NTB.

Persson sier han er skuffet over at ICC ikke er nevnt i teksten, men sa det var naivt å tro at USA skulle kaste om på sin utenrikspolitikk på en konferanse med deltakere på relativt lavt politisk nivå. Årsaken til USAs motstand er at de ikke ønsker at amerikanske militære skal risikere å bli stilt for domstolen.