SV vil gi opphold til kvinner utsatt for menneskehandel

0Shares

Det ble rettet en forespørsel til norske myndigheter i 2003 fra en internasjonal referansegruppe i Albania om beskyttelse til flere kvinner som hadde vært utsatt for menneskehandel og tvangsprostitusjon.

Utlendingsdirektoratet avviste forespørselen fordi kvinnene befant seg i utlandet.

I intervju med Aftenposten sier statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet, med koordineringsansvar for Regjeringens offensiv mot menneskehandel og tvangsprostitusjon, at dette er en ny problemstilling.

– Regjeringen har lagt frem en handlingsplan, og er i tillegg bundet av internasjonale avtaler, både i FN og OSSE, og dette burde av den grunn på ingen måte være en ny problemstilling, mener Karin Andersen (SV) i Kommunalkomiteen.

– I handlingsplanen er det helt spesifikt i pkt.6 – 7 at stater skal, når det er behov for det, vurdere opphold og ny bosetning i tredje land. Det skal skje særlig der det er fare for represalier eller ny menneskehandel, påpeker hun i brevet.