– Mobbing handler om holdninger

0Shares

Det skriver lektor Dorte Rømsing i en artikkel i Bergens Tidende.

Opplever elever i den norske skolen rasistisk trakassering, bøtes det ikke på ved hjelp av styrket språkopplæring.

-Dette handler om holdninger. Fremmedspråklige elever blir mobbet for noe norske elever tror de står for, eller fordi de er annerledes og norske elever ennå ikke vet nok om hva det er. Når trakassering av denne typen kan skje på tross av at problemet er blitt jobbet med over tid innenfor gjeldende rutiner, og det ikke virker, ligger hunden begravd et annet sted, sirver Rømsing.

– Utfordringen ligger på flere plan. For det første, gjenspeiler den norske skolen det flerkulturelle samfunnet den hevder å være en del av? Reflekteres det i læreplanen? Svaret mitt er nei. Det betyr ikke bare at lærestoffet skal bli mer relevant for elever med annen kulturell bakgrunn enn den norske. Det betyr også at norske elever må forholde seg til verden omkring slik den er i dag, nemlig flerkulturell. Skal norske barn endre holdninger, er det ikke et dumt sted å starte. Man blir ikke mindre norsk ved å lære mer om verden omkring. Dette bør være et statlig ansvar. Offentlige dokumenter om den flerkulturelle skolen er vage og uklare. Da blir det ikke klarere i læreplan eller læreverk.