FrP vil forby hijab – møter sterk motstand

0Shares

-Jeg regner med et overveldende flertall for å vedta forslaget, sier leder i Oslo Frp Svenn Kristiansen til NRK. Det blir etter alt å dømme resultatet av årsmøtet til partiet denne helgen.

Frp vil forby jenter i grunnskolen å bruke hijab fordi de mener det begrenser deres personlige frihet.

Både formann Carl I. Hagen og nestformann Siv Jensen tror et forbud mot det religiøse hodeplagget kan virke integrerende, og at det også kan hindre kvinneundertrykking.

Forbudet skal bare gjelde elever i grunnskolen, og ikke i andre offentlige rom. Frp ønsker ikke å forby bruk av andre religiøse plagg eller symboler i skolen. Det er kun muslimske skaut partiet vil forby.

Møter sterk motstand

Statsminister Kjell Magne Bondevik vil ikke forby bruk av hijab i skolen.

Bondevik sier til NRK at dette dreier seg om respekt for andres kultur og religion, og viser til at det er religionsfrihet i Norge.

– Fremskrittspartiets populistiske forslag tar jeg avstand fra. Det er ingen grunn til å forby jenter å bruke hijab på skolen, sier Søren Fr. Voie (H).

Heller ikke Geir-Ketil Hansen (SV) har sans for Fremskrittspartiets holdning.

– Jeg støtter det definitivt ikke. Å forby skaut i barneskolen er ikke måten å løse integreringsproblemene på. Det må gjøres på helt andre måter, mener Geir-Ketil Hansen.

Kristelig Folkepartis Jan Sahl sier det slik: – Jeg er sterk imot et forbud mot at jenter får bære hijab i skolen. Å forby ulike religiøse symboler bære vilt av gårde, sier Sahl.

Torny Pedersen (Ap) vil ikke støtte Fremskrittspartiets forslag på det nåværende tidspunkt.

– I utgangspunktet er saken mer komplisert enn som så, selv om jeg ser det problematiske i at religiøse standpunkter framheves i barneskolen. Men jeg støtter i alle fall ikke Frp på det nåværende tidspunkt, sier Torny Pedersen til Avia Nordland.

Dermed ser det ut til at det på Stortinget kun er Fremskrittspartiet som ønsker et skautforbud i skolen.

Motstand i sine egne rekker

Jan-Arild Ellingsen (Frp) mener det må være likhet for loven. Blir det forbud mot det muslimske skautet hijab, må også læstadianske skaut og andre religiøse symboler forbys.

Og Jehovas vitner må pålegges å la ungene få delta i juleforberedelser og tradisjonell julefeiring slik at heller ikke disse ungene blir stigmatisert, mener Jan-Arild Ellingsen i følge Avia Nordland.

Jan-Arild Ellingsen ser klart at et forbud mot hijab – mens alle andre religiøse symboler og skikker tillates – er problematisk.