Nekter minoritetselever å snakke eget språk

0Shares

Praksisen, som kan være i strid med FNs barnekonvensjon, vurderes av Utdanningsdepartementet.

Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) har mottatt meldinger om at flere skoler har et krav om å snakke norsk innlemmet i trivselsreglementet, skriver Nationen. OMOD mener norske myndigheter må ta stilling til om et slikt krav er i strid med FNs barnekonvensjon.

-Vi stiller oss svært undrende til en slik praksis. Rett til å få snakke sitt eget morsmål står klart og tydelig i FNs konvensjon om barns rettigheter, sier Ingjerd Hansen, rådgiver i OMOD til NTB.

Ifølge Asta Balto, førsteamanuensis ved Samisk høgskole i Karasjok, må vi tilbake til 50- og 60-tallet for finne lignende eksempler på at samisktalende ble nektet å bruke morsmålet sitt i en skolesituasjon i Norge.

– Det ser ut til at noen i skolen fortsatt tenker i gamle baner, sier Balto.