Åpent møte om det nye asylfengselet

0Shares

Her skal asylsøkere plasseres i påvente av å bli kastet ut av landet når myndighetene klassifiserer dem som åpenbart grunnløse, betviler deres identitet, eller de har fått endelig avslag på sine søknader. Det blir også vist film om asylfengsler og arbeidet mot disse i Australia.

I Oslo har en rekke organisasjoner og aktivister nylig dannet et bredt nettverk som skal arbeide mot statlig rasisme og undergravingen av asylretten i Norge. Vi ønsker å bygge opp vårt arbeide gjennom åpne aktivistmøter, og inviterer derfor til foredrag og debatt.

Bakgrunnen for initiativet er de nye innstrammingene i asylretten i Norge fra årsskiftet, i en asyllov som allerede er en av Europas mest restriktive. Med en stadig uthuling av rettssikkerheten og asylretten, fjerner de nye reglene den siste rest av individuell behandling i asylsaker. Asylsøknader fra enkelte utpekte land skal nå behandles innen 48 timer. UDI har satt opp en liste over land de anser som trygge – land de mener det ikke er noen grunn til å flykte fra. Folk fra disse landene skal få behandlet søknadene sine i ekspressfart uten tid til å gå inn i den enkeltes forhold, noe som i praksis betyr at de må regne med et avslag. Etter et avslag skal asylsøkerne utvises fra Norge innen 72 timer. Allerede bare én måned etter den nye 48 timers regelen ble innført, har Erna Solberg bestemt at tiltaket skal utvides til å gjelde flere flyktningegrupper hun synes det kommer for mange av. Den opprinnelige listen med østeuropeiske land ble bare brukt som en brekkstang for å ramme alle flyktninger til Norge.

Europarådet og Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) har reagert sterkt på den norske regjeringens nye innstramminger. Særlig er de opprørt over at de såkalte “ureturnerbare” ­ folk med ukjent identitet eller som hjemlandet nekter å ta imot, nå kastes på gata uten bolig og uten penger. De sier det er helt uholdbart at en gruppe asylsøkere lever i Norge uten noen form for rettslig status, men kommunalminister Erna Solberg bare fnyser av bekymringene rundt utviklingen i den norske asylretten. Til Aftenposten sier kommunalministeren at det ville vært ”… et større problem å føre en politikk som åpnet landet for innvandring fra en rekke land”. For å presse desperate mennesker til å forlate landet, skal de kastes på gaten og fratas pengestønad, sosial og medisinsk hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet. Dette er en uverdig utpresningspolitikk som kun kan føre til sosiale og menneskelige tragedier. Europarådet mener at Norge kan gjøre som en rekke andre europeiske land og sikre disse asylsøkerne trygge rammer.

Det er ikke kriminelt å flykte

Stengte grenser er kriminelt!