Refser statlig misjonær-støtte

0Shares

Dette kom fram i Dokument 2 på TV 2.

De siste ti årene er bistanden til organisasjonene mer enn fordoblet, viser en oversikt fra Norad. I tillegg har misjonsorganisasjoner sluppet å betale arbeidsgiveravgift gjennom mange år.

De ikke-religiøse bistandsorganisasjonene reagerer på statens forskjellsbehandling.

– Jeg var ikke oppmerksom på at det var sånn, og jeg forventer derfor at myndighetene rydder opp i dette, sier Gro Brekken i Redd Barna til Dokument 2.

Norsk Folkehjelp mener de kristne organisasjonene bryter med retningslinjene for bistandsarbeid.

Etter massiv kritikk fra de andre bistandsorganisasjonene har Finansdepartementet nå endret et lovforslag om å videreføre praksisen som lot misjonsorganisasjoner slippe arbeidsgiveravgift. I stedet skal både misjons- og bistandsorganisasjoner nå nyte godt av fritaket.