Tsjetsjenske asylsøkere

0Shares

For å vurdere sikkerheten for tsjetsjenere i Russland gjennomførte UDI i november 2003 og februar 2004 delegasjonsreiser i Den russiske føderasjon. I tillegg skal UDI ha et møter med frivillige organisasjoner, bl.a. Helsingfors-komiteen for å diskutere funnene disse organisasjonene har gjort på sine reiser i Russland. Dessuten vil UDI enda en gang sjekke opplysningene fra UNHCR i Russland.

– Det gjøres alltid nøye vurderinger av forholdene i landet i forbindelse med behandlingen av asylsøknader.. Vi vil ta de opplysningene vi får fra UNHCR og Helsingfors-komiteen til vurdering før vi gjenopptar behandlingen av asylsøknadene fra etniske tsjetsjenere. Det presiseres at alle søknadene uansett vil bli vurdert individuelt, sier Paula Tolonen, avdelingsdirektør for asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet.