-Skjerpet lov kan virke mot sin hensikt

0Shares

“De mener at tillegget, til tross for alle gode intensjoner, vil virke mot sin hensikt. De hevder at deres arbeid vil bli vanskeligere og begrunner dette med at opplysningsplikten vil føre til tap av tillit og troverdighet i rollen som endringsagent i eget miljø.”

“De er redde for at de som fortsatt er tilhengere av omskjæring, vil holde dette skjult og tradisjonen vil gå «under jorden». Endringsagentene vil da, i tillegg til de tradisjonelle tabuene, måtte slåss mot en uttalt skepsis som er knyttet til om de vil måtte «sladre», og denne ekstra belastningen vil kunne føre til at de mislykkes i sin intense, men vanskelige kamp mot omskjæringstradisjonen.”

Les hele artikkelen: Gode intensjoner på villspor