Skjerper lov om kjønnslemlestelse

0Shares

Det kom fram i innstillingen da Stortingets sosialkomité la den fram tirsdag. Komiteen støtter dermed regjeringens forslag.

– Lovendringen innebærer at ansatte i barnehager, barnevernet, helsetjenesten, sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn får en plikt til å avverge kjønnslemlestelse, sier komitémedlem Elisabeth Røbekk Nørve (H) til ANB.

Taushetsplikten skal ikke forhindre at man griper inn for å avverge slike overgrep. Tidligere har det vært varierende og uklare regler for hvordan ansatte skal forholde seg til slik informasjon.