-Fleste samer er rasister

0Shares

Reindriftsutøver Oddvar Sara fra Karasjok mener det ikke er noe unikt over «svarting»-uttalelsene fra sametingsrepresentant og sambygding Isak Mathis O. Hætta.

Nordmenn «undermennesker»

Og ifølge Oddvar Sara er det er ikke bare innvandrere og asylsøkere samer har et nedlatende syn på. Han gir flere eksempler på at også nordmenn fremstår som «undermennesker» i forhold til reindriftssamen i deres dagligtale.

– Dersom noen ikke klarer å tenne opp et bål, så sier man til vedkommende: Du er som en «rivgo». Rivgo er på samisk en nedlatende beskrivelse på en norsk kvinne, forklarer Sara til Finnmark Dagblad.

– Men det er ikke rart vi i Kautokeino er redde for innvandrere. Når vi hører i radio at noen er drept eller skadd i Oslo, så er det som oftest utlendinger innblandet.

Sara tror det faktum at Kautokeino har ligget isolert fra omverdenen lenge, kan ha skapt grobunn for rasisme. Først i 1966 kom det helårsvei til bygda.