Konferens för unga journalister i Europa

0Shares

Du som deltar bör vara mellan 18 och 23 år och jobba med journalistik minst på
deltid.

Deltagandet är kostnadsfritt – logi, resa och mat står Epigon för. Under
konferens kommer tyngdpunkten att ligga på utvecklandet av ståndpunkter för
oss unga journalister. Vid konferensens slut ska dessa sammanställas till ett
manifest som vi sedan sprider till Journalistförbunden och andra institutioner
i våra och övriga europeiska länder. Tanken är att efter konferensen ha ökat
medvetenheten om problematiken vi som unga journalister upplever.

Rent praktiskt kommer konferensen bestå mycket av erfarenhetsutbyte och
diskussion. Vi kommer att ha gästföreläsare och vill gärna ha förslag från er
som deltar på bra föreläsare från era länder. Språk underkonferensen blir
engelska.

Anmäl er till Emanuel Sidea på [email protected] innan 15 mars med en liten
motivering varför ni vill vara med. Två journalister per land får vara med på
konferensen. Åtta länder deltar.