Barn sendes ut

0Shares

Faust sier at de fleste som sendes tilbake til foreldrenes hjemland, returnerer til Norge når de skal begynne i åttende eller niende klasse. Dermed har de et svakt faglig grunnlag når de begynner i videregående.

– Dessverre er det slik at det knapt forekommer at denne typen elever får faglige fortrinn på noe felt. Asiatiske skoler legger som kjent stor vekt på matematikk, men vi merker lite til det. I engelsk er de ofte nybegynnere når de kommer hit. Og kunnskaper i norsk har de nesten ikke, opplyser Faust til Aftenposten.

Koranskoler værst

(HRS) har fått statlige midler for å utarbeide en rapport om tilbakesending av barn til foreldrenes hjemland.

– Tilbakesendingen omfatter et stort antall barn. Dette er meget uheldig for integrasjonen av annen- og tredjegenerasjons innvandrere, sier dagligleder Rita Karlsen i HRS til Aftenposten.

– Spesielt de pakistanske koranskolene er stort sett lukket for innsyn. De få koranskolene vi har klart å komme inn på, holdt en standard som lå under enhver kritikk. Selv har jeg vært inne i en koranskole for jenter, der jeg vet det går norske barn. Forholdene minnet om et fattigslig fengsel, sier Karlsen.