Ny asylpolitikk i EU

0Shares

EU etter planen innføre en ny asylpolitikk 1. mai. Flyktningerådet og over sytti andre humanitære organisasjoner protesterer og mener asylpolitikken strider mot folkeretten og internasjonale avtaler.

Siden Norge også vil bli påvirket hvis direktivet blir vedtatt, har Flyktningerådet sluttet seg sammen med 76 andre humanitære organisasjoner fra hele Europa som har bedt EU-kommisjonen om å trekke forslaget tilbake.


– Vi mener forslaget er i strid med både flyktningekonvensjonen og de folkerettslige prinsipper om retten til å søke asyl som er nedfelt i menneskerettighetserklæringen, sier utenlandssjef Bjarte Vandvik i Flyktningerådet.


– Det er fare for at forslaget kan bidra til at asylsøkere blir sendt tilbake til forfølgelse i hjemlandet, sier Vandvik.


Det er spesielt tre bestemmelser i forslaget som er problematisk for Flyktningerådet:

*En felles liste over såkalte “trygge”

tredjeland.

*En liste over trygge opprinnelsesland som skal være felles og bindende for medlemslandene.

*”Det store flertall” av asylsøkere som har fått avslag på søknad om asyl, skal ikke få oppholde seg i EU-området mens klage-

saken behandles.

Men ifølge kommunalminister Erna Solberg (h) er det ikke stor grunn til bekymring for Norges del.

– I asyl- og flyktningespørsmål blir vi ikke bundet opp. Det er visumspørsmål, kontroll ved yttergrensene i arbeidet mot ulovlig innvandring, som er del av Schengen-systemet. Og Dublin-konvensjonen tar sikte på å hindre asyl-shopping fra et land til et annet, forklarer Solberg til Aftenposten.