Kan bli utvist for å bære kniv

0Shares

Regjeringen fremmer nå forslag om at man skal kunne sende folk ut av landet for langt mindre alvorlige forbrytelser enn i dag.

I dag kan kriminelle utlendinger med arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge først utvises dersom forbrytelsen deres har en strafferamme på minst ett års fengsel. Dette ønsker regjeringen å endre på.

I fremtiden vil den at også mindre lovbrudd, men strafferammer ned mot seks måneders fengsel, skal føre til at den kriminelle blir sendt ut av landet.

Det medfører at myndighetene kan utvise utlendinger blant annet dersom de blir tatt med kniv på offentlig sted.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er sterkt kritiske til regjeringens forslag, som de mener diskriminerer utlendinger. NOAS mener at man heller burde heve strafferammen for forbrytelsene.

– Når man setter inn et tiltak som utelukkende rammer en kriminalitet når den begås av utlendinger, er det diskriminerende, sier fagsjef i NOAS, Rune Berglund Steen..