Jødehat øker i Europa

0Shares

Antallet angrep på jøder har vist en “merkbar økning” i sentrale EU-land i løpet av de siste tre årene, ifølge rapporten.

Det er først og fremst “yngre, hvite menn med høyreekstremistiske sympatier”som står for veksten i de antisemittiske handlingene som er registrert.

Antallet antisemittiske handlinger i Frankrike ble seksdoblet fra 2001 til 2002, viser rapporten. I Storbritannia viste de antisemittiske episodene en klar vekst ved inngangen til fjoråret sammenlignet med tilstandene et år i forveien. I flere EU-land var antisemittismen også på fremmarsj blant yngre muslimer fra Nord-Afrika eller Asia.

Det har vært en økning i de antisemittiske episodene i fem EU-land, konkluderer rapporten. De fem landene er Storbritannia, Tyskland, Belgia og Nederland foruten Frankrike. Derimot er antisemittismen mindre utbredt i land som Spania, Hellas, Italia og Østerrike.

– Rapportens konklusjoner er tilstrekkelig til å skape frykt og akutt uro blant Europas 1,2 millioner jøder, sa direktør Beate Winkler ved EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedhat. På podiet ved siden av henne satt Pat Cox, president i Europaparlamentet.