Norsk Hydro utnytter Allah

0Shares-Tilfeldig, hevder Norsk Hydro.

– En forlengelse av Statoils smøring av iranske myndigheter, sier eksil-iraner Saki Rahman til Norwatch.

Iran utgjør sammen med Angola, Canada og Mexicogolfen hovedsatsings-kvartetten for Norsk Hydros internasjonale letevirksomhet. Det er et vanskelig land å jobbe i, med byråkrati, kulturforskjeller og mye korrupsjon.

Norsk Hydros «pressekontakt for utvikling og produksjon internasjonalt», Kama Holte Strand sier til NorWatch at hun mener å ha hørt om den nye logoens religiøse betydning tidligere, men er bestemt på at det hele er en tilfeldighet:

— Nei, dette har ikke vært i tankene i det hele tatt, og er ikke utgangspunktet for utforming av logoen, sier hun.

NorWatch ønsket å få vite hva en iraner ville se i den nye Hydro-logoen, og e-postet den derfor over til Saki Rahman.

Han fikk ikke vite hva han skulle se etter. – Jeg fikk sjokk da jeg så denne logoen, sier Saki. — Jeg så med en gang hva det dreide seg om:

— Dette er i realiteten bare en forlengelse av Statoils smøring av iranske myndigheter.

Så hva står det i logoen?

— Det står Allah!

Han mener Hydro bruker Allahs navn for å få olje, akkurat som prestestyret i Iran misbruker Allahs navn når de forsvarer bruken av «tortur, steining av kvinner, dødsstraff og henrettelser mot dem som kjemper for frihet og demokratiske rettigheter.»

– For vi forventer fra Vesten, og særlig fra fredsnasjonen Norge, at de forsøker å gjøre noe for å bedre det iranske samfunnet. Denne typen signaler virker motsatt, konkluderer Saki Rahman.