Bør muslimer overvåkes?

0Shares

-Ingen skal kunne kreve seg fritatt, selv ikke de som påberoper seg at det er “rasistiske” holdninger som ligger til grunn for en eventuell overvåkning, mener han.

“Slik jeg ser det vil det være direkte uansvarlig om man ikke tar terrortrusselen alvorlig. Europa opplevde 11. mars sitt 11. september, med 190 døde og omkring 1.500 sårede. Terroristene kan slå til når som helst og hvor som helst, noe som er deres styrke og vår svakhet, og som gjør det nødvendig med overvåkning for å forebygge terrorangrep.”

“For egen del vil jeg fremheve det skremmende ved at intet muslimsk land er et demokrati, med et mulig unntak for Mali og Senegal. Det er også skremmende å observere den lave verdiskapningen i store deler av den muslimske verden, spesielt i lys av den store befolkningsveksten i mange av disse landene. Hvis noen skulle mene at det er de vestlige land som skal løse alle de problemer som hoper seg opp i muslimske land, er dette uansvarlig. I Fremskrittspartiet mener vi at metningspunktet for innvandring allerede er nådd, og at muslimene selv må begynne å ta ansvar. Hvis noen skulle mene at dette er et rasistisk utsagn, så kan vi leve med det!”