Frp vil ikke ha politi-kvitteringer

0Shares

Partiet støttet våren 2002 et forslag fra Ap og SV om kvitteringsordning for politiet. Målet med forslaget er å bedre forholdet mellom politi og publikum og spesielt styrke politiets tillit i minoritetsbefolkningen.

-Vi er skuffet over at Frp opptrer så uryddig i en sak som kan bedre rettssikkerheten til folk med en annen hudfarge. Men det er kanskje det som forklarer Fremskrittspartiets framgangsmåte, skriver hun.

Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering har i flere år arbeidet for å få til en ordning med politikvitteringer. Deres erfaring er at politiet ofte er overaktive overfor etniske minoriteter. Politiet mener derimot at de i liten grad kontrollerer. Dette er ødeleggende for den dialog som er nødvendig mellom politi og publikum for å kunne bekjempe og forebygge kriminalitet.

-Arbeiderpartiet har stor forståelse for at politiet må foreta visitasjoner og kontroller for å bekjempe kriminaliteten. Politiet mister imidlertid støtte fra mange, deriblant minoritetsmiljøer, når kontrolloppgavene oppleves belastende, trakasserende og diskriminerende. Et viktig redskap vil derfor være at personer som blir visitert og kontrollert gis en begrunnelse for hvorfor politiet kontrollerer, og at personen i etterkant kan dokumentere at han eller hun er blitt kontrollert. En kvitteringsordning vil etter Arbeiderpartiets mening gjøre kampen mot kriminalitet mer effektiv.