Satsing på brukerservice i UDI

0Shares

Det er opprettet en egen gruppe i UDI som skal jobbe med brukerservice. Gruppen skal sørge for kompetanseheving for å sikre god brukerservice i UDI, og den skal også bringe brukerperspektivet inn i det daglige arbeidet og gjennomføre forbedringer i praksis. Undersøkelsen viste blant annet at økt informasjon ga mer fornøyde brukere.

Serviceerklæringen som nettopp har kommet er første skritt på veien til bedre brukerservice. Den beskriver UDIs forpliktelser overfor brukerne, gir informasjon om deres rettigheter og forteller hvordan UDI kan kontaktes. Den forklarer også om saksbehandlingstider, klageadgang, taushetsplikt og framgangsmåte for å få innsyn i egen sak.

Serviceerklæringen setter konkrete mål i forhold til svartid på telefon og brev, samt oppfordring til å gi tilbakemeldinger og tips til forbedring.

I løpet av denne uken vil serviceerklæringen bli tilgjengelig for UDIs brukere blant annet via politiet, utenriksstasjonene, UDIs egen resepsjon og via internettsider.

Serviceerklæringen ligger i utskriftsvennlig PDF-versjon på UDIs nettsider. Der har også søkere og publikum mulighet til å komme med tilbakemelding og innspill til UDIs service. Egen telefon og e-postadresse er også opprettet.

Les mer på nettsidene til UDI.