Strengere kontroll på danskebåten

0Shares

– Vi har ikke noe tall på hvor mange dette gjelder, men dersom vi ser at denne flyktninggruppen øker mer, vil det få konsekvenser, sier Solberg til Dagsavisen. En av konsekvensene kan bli strengere kontroll på danskebåten.

Danskene har fortsatt mange forbehold i sitt forhold til EU, og ett av dem er at de ikke er tilknyttet EUs asylpolitikk. Så til tross for at Norge har knyttet seg til Schengen-samarbeidet og Dublin 2-avtalen — som medfører at asylsøkere skal sendes tilbake til det første EU-landet de kom til — gjelder dette ikke for Danmark. Dermed kan flyktninger som har fått avslag på sin søknad i Danmark, få sin søknad behandlet på nytt i Norge.

— Slike ting ryktes fort i disse menneskesmugler-miljøene. De vet mer om landenes ulikheter når det gjelder asylpolitikk, enn det vi ministere vet, mener Solberg i følge Dagsavisen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) forklarer at det er vanskelig å finne direkte tall på hvor mange personer som først har vært i Danmark og søkt asyl før de kommer til Norge.

– Men vi kan bekrefte at det er en del saker der vi kunne fått til retur til Danmark. Det som skjer nå, er at vi må realitetsbehandle disse sakene på nytt i Norge, sier Frode Mortensen, assisterende avdelingsdirektør i asylavdelingen i UDI.