Illegal innvandring øker

0Shares

I løpet av årets to første måneder ble det stanset 233 illegale innvandrere her i landet, mot 109 i samme periode i fjor.

– Dette tyder på at vi har en økning i tallet på illegale innvandrere i Norge, sier lederen for utlendingsavdelingen i Kripos, Frank Sandsund, til NRK.


Han mener at en av årsakene kan være at kontrollen med asylsøkere er skjerpet.


Det er nå vanskeligere å søke asyl i et land i Europa dersom man har fått avslag på en slik søknad i et annet land.