Informasjon til flyktninger på DVD

0Shares

Introduksjonsprogrammet ble presentert og demonstrert for informasjonskonsulenter fra Heros 25 mottak, UDI og representanter fra Sandnes, Gjesdal og Haugesund.

Prosjektleder Ellis Del Sol har brukt over ett år på å utarbeide programmet som nå er tilgjengelig på albansk, arabisk, amharisk, serbokroatisk, russisk, kurdisk sorani, kurdisk kurmanji, somali, engelsk, fransk, farsi og swahili.

-Banebrytende, sier Ahmed Bozgil, administrerende direktør, i Hero mottak og kompetanse, om DVD-serien.

Ifølge Bozgil er disse 12 nok til å nå 90 prosent av flyktningene som kommer til Norge. Med DVD-ene følger også manualer på like mange språk. En av utfordringene har vært ikke å bare oversette direkte fra norsk, men finne fram til begreper og ord som gjør det forståelig i andre kulturer. Til det har Hero fått hjelp av tolker.

Introduksjonsprogrammet er delt inn i 7 temaer og tar for seg alt fra økonomi, asylprosessen, norske verdier og levesett til helse og hvordan asylmottakene fungerer. Her finnes blant annet avsnitt om prevensjon, arbeid, punktlighet og psykisk stress.