Tilbyr gratis leksehjelp til minoritesbarn

0Shares

– Det er viktig fordi mange av foreldrene til spesielt minoritetsspråklige, ikke har samme forutsetninger til å hjelp med skolearbeid, og da blir det viktig for Røde Kors å gå inn og sørge for lik ballanse. For innvandrerbarn har de samme ønskene som ofte de etnisk norske har om gode liv, gode utdanninger og kunne bidra i samfunnet. Det er hvert fall vårt inntrykk.

Leksehjelpen på Grorud er svært populær blant ungdom. Hit kommer elever fra 8. klasse til og med videregående skole, og leksehjelpen til Røde Kors, som holder til på fire steder i Oslo, har mellom 150 og 200 besøkende hver dag. Flere frivillige voksne jobber med å hjelpe elevene med fag de trenger støtte til. Og hjelpen er viktig, mener Remfeldt.

-Det gir resultater. Det er klart at når elevene kommer uke etter uke, måned etter måned og år etter år, så gir det resultater. Men det gir også resultater utenfor selve pensumet. Mellommenneskelige relasjoner bygges mellom brukerne og de frivillige, og det bygges broer mellom kulturer. Mange får seg trygge, voksne rollemodeller utenfor hjemmet også.

Leksehjelp finnes også på alt fra skoler til bibliotek, SFO og fritidsklubber. Men på de stedene er ungdom ofte ikke prioritert, mener Remfeldt.