22 prosent av befolkningen i Oslo er innvandrere

0Shares

Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Ved inngangen til 2004 var det 349.000 innvandrere i Norge.

Det tilsvarer 7,6 prosent av den samlede befolkningen.

Innvandrerbefolkningen økte med 16.100 personer i 2003, mens den samlede norske befolkningen økte med 25.200 personer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til innvandrerbefolkningen hører førstegenerasjons innvandrere og personer som er født med to utenlandskfødte foreldre. Ved inngangen til 2004 var det flest innvandrere i Norge med bakgrunn fra Pakistan (36.300), etterfulgt av innvandrere fra Sverige (22.900), Danmark (19.300) og Vietnam (17.300). Om lag 46 prosent av personene i innvandrerbefolkningen har norsk statsborgerskap, men det er stor variasjon blant gruppene. På topp ligger vietnameserne, der hele 90 prosent er norske statsborgere.

Oslo er den byen med flest innvandrere (114.000). Dette utgjør en femdel av Oslos befolkning, og en tredel av innvandrerbefolkningen i Norge.