SMED vil kartlegge diskriminering

0Shares

— Det er vanskelig å vite hvor utbredt diskriminering egentlig er. Vi er lei av de enkeltstående historiene som bare blir hengende i luften, forklarer Ella Ghosh, fungerende daglig leder ved Senter mot etnisk diskriminering (SMED), til Dagsavisen.

SMED samarbeider med Statistisk Sentralbyrå (SSB) en landsdekkende undersøkelse.

Etter at Norge 1. januar i år sluttet seg til EUs handlingsprogram mot diskriminering, søkte SMED og Statistisk sentralbyrå om støtte til forberedelsene til en slik undersøkelse. De har nå fått støtte fra EU til å utvikle verktøy og metode for en landsomfattende undersøkelse.

— Vi hører mye om diskriminering, men dokumentasjonen er mangelfull. Det er gjennomført holdningsundersøkelser om nordmenns holdninger til etniske minoriteter. Det er på tide å spørre personer med minoritetsbakgrunn, sier prosjektleder Kristian Tronstad ved SMED.